Autoklaaveja käytetään välinehuollossa, että päästäisiin mikrobeista eroon ja ne voidaan jakaa niiden väliaineen mukaan kolmeen eri ryhmään. Välinehuolto on erikoistunut ammattiala, jota tehdään muun muassa välinehuoltokeskuksissa, laboratorioissa, terveyskeskuksissa, poliklinikoilla, sairaaloiden teho-, dialyysi-, synnytys-, leikkaus-, ja anestesiaosastoilla sekä hammashoitoloissa. Välinehuollon avulla ehkäistään tartuntoja ja tuotetaan puhtaita, desinfioituja ja steriilejä välineitä. Välinhuollon tilat ja prosessit suunnitellaan huolellisesti, kuten myös tilojen ilmanvaihto. Tervetuloa blogin pariin lukemaan lisää välinehuollosta, sekä siitä, mitä ovat autoklaavit, miten se toimii välinehuollossa ja miten autoklaavien huolto toteutetaan.

Välinehuollon tehtävänä on ehkäistä tartuntoja

Välinehuollon tehtävänä on puhdistaa ja desinfioida erilaisia sairaaloissa ja muissa sosiaali- ja terveyspalveluissa käytettäviä välineitä ja ehkäistä siten tartuntoja. Välinehuoltoon voi kuulua myös muita välinehuoltoon läheisesti liittyviä tehtäviä, kuten tavaroiden hankintaa, varastointia ja muita välinelogistisia tehtäviä sekä varastointia, tuotteiden kokoamista sekä välineiden toimittamista asiakkaille.

Välinehuoltajalta vaaditaan pätevyyttä ja asiantuntijuutta välinehuollossa

Välinehuoltajalta vaaditaan asiantuntijuutta ja pätevyyttä välinehuoltoalalle. Välinehuollontiloissa saa työskennellä vain pätevyyden omaavia välinehuoltajia. Välinehuoltajan perustutkinnon laajuus on 180 opintopistettä ja tutkintoon sisältyvät osat ovat: infektioiden torjunta välinehuollossa, välineiden puhdistaminen ja desinfiointi, välineiden pakkaamisprosessi, välineiden sterilointi ja tuotantojärjestelmien hyödyntäminen välinehuollossa. Välinehuoltajan pätevyyden voi saada suorittamalla perustutkinnon ja lisäksi työpaikat kouluttavat välinehuoltajia. Välinehuollossa käytetään paljon erilaisia laitteita, joista voit lukea lisää seuraavasta kappaleesta.

Pesukoneet ja autoklaavit ovat välinehuollossa käytettäviä laitteita

Välinehuollossa käytetään suuria pesu- ja desinfiointikoneita, jotka puhdistavat, desinfioivat ja steriloivat välineitä. Näiden pesukoneiden muistiin on tallennettu erilaisia ohjelmia, joilla pestään erilaisia välineitä tarvittavilla ohjelmilla. Välinehuollossa tärkeitä laitteita ovat myös autoklaavit. Autoklaaveja käytetään mikrobeista eroon pääsemisen. Autoklaavit ovat ilmatiiviitä ja suljettavia paineastioita, jossa välineet puhdistetaan erilaisilla metodeilla. Autoklaavit voidaan jaotella niissä käytettävän väliaineen mukaan höyryautoklaaveiksi, kaasuautoklaaveiksi ja plasma-autoklaaveiksi. Höyryautoklaavissa välineet desinfioidaan kuuman höyryn avulla. Kaasuautoklaavissa voidaan steriloida välineet, jotka eivät kestä höyryä, mikrobeja tappavalla kaasulla. Plasma-autoklaavissa steriloidaan välineet, jotka eivät kestä kuumuutta, mikrobeja ja niiden itiöitä tuhoavalla plasmalla. Autoklaavit täytyy huoltaa säännöllisesti asiantuntevan huoltopalvelun toimesta, että ne steriloivat välineet luotettavasti ja niitä on turvallista käyttää. Finstec Oy on erikoistunut desinfiointilaitteiden myyntiin ja huoltoon.

jaa