Apteekilla on tärkeä tehtävä yhteiskunnassamme lääkejakelun ja lääkeneuvonnan osalta. Mistään muualta ei saa samanaikaisesti sekä luotettavaa että henkilökohtaista palvelua ja neuvontaa kaikkien lääkkeiden, niiden käytön ja yhteisvaikutusten osalta, olipa kyseessä resepti- tai itsehoitolääkkeet. Kaikki apteekin palvelut saa sekä paikan päältä, mutta myös verkkoapteekista. Mukavaa, että olet löytänyt tämän lääkkeitä, lääketiedettä ja apteekkeja käsittelevän blogin pariin. Pyrimme käsittelemään täällä edellä mainittuihin aiheisiin liittyviä teemoja monipuolisesti ja ymmärrettävästi. Haluamme myös tarjoilla tietoa erilaisista hyödyllisistä palveluista, joita löydät lähiapteekistasi, myös verkossa.

Apteekista saa monipuolisia palveluita

Apteekista saatavia palveluita muutetaan ja kehitetään jatkuvasti uusien tarpeiden, muuttuvan yhteiskunnan, parannuksien ja myös uuden tekniikan myötä. Apteekin tarjoamat peruspalvelut ovat lääkkeiden jakelu ja lääkeneuvonta, mutta tämän lisäksi saatavilla on suuri määrä erilaisia lisäpalveluita, joista suurin osa on maksullisia. Apteekkien tarjoamien palveluiden tarkoituksena on tukea lääkehoidon onnistumista sekä hyvinvointia ja terveyttä. Maksullisia lisäpalveluita, joista saattaa olla hyötyä monelle, ovat esimerkiksi annosjakelupalvelu, lääkityksen tarkistus ja reseptien uusiminen.

Annosjakelupalvelu

Annosjakelupalvelu sopii kaikille, jotka haluavat helppoa ja turvallista lääkehoitoa. Jos käytössä on monia eri lääkkeitä ja niitä täytyisi muistaa ottaa eri aikoina, voi se olla hankalaa esimerkiksi silloin, jos kärsii muistiongelmista. Annosjakelussa lääkkeet jaetaan annospusseihin koneellisesti ja pussien päällä lukee kaikkien sillä olevien lääkkeiden nimet, vahvuudet, päivämäärä, henkilön nimi ja aika, jolloin lääkkeet tulee ottaa. Yleensä kerralla toimitetaan kahden viikon lääkkeet, mutta annospusseja on myös mahdollista saada lyhyemmille ajanjaksoille. Annosjakelun avulla lääkehoidon hallinta helpottuu, eikä kotiin pääse kertymään turhia lääkkeitä.

Lääkityksen tarkistuspalvelu

Lääkityksen tarkistuspalvelussa selvitetään käytössä oleva kokonaislääkitys ja tarkistetaan, että siinä ei ole mitään epäjohdonmukaisuuksia, päällekkäisyyksiä tai että käytössä ei ole yhteen sopimattomia lääkkeitä. Palvelussa tarkistetaan myös lääkkeiden ottoajat ja se, että niistä ei aiheudu haittavaikutuskuormaa.

Reseptien uusiminen

Reseptien uusiminen on maksuton palvelu, jonka voi hoitaa apteekin kautta. Apteekki lähettää tällöin uusimispyynnön asiakkaan puolesta terveydenhuollon toimipisteeseen. Reseptin uusimispyynnön voi tehdä apteekissa, omakannassa tai käymällä terveydenhuollontoimipisteessä.

Verkkoapteekki ja monet sovellukset tarjoavat monet apteekkipalvelut käytettäväksi vaivattomasti älypuhelimelta, tabletilta, kannettavalta tietokoneelta tai muulta verkkolaitteelta. Esimerkiksi Herttoniemen apteekki tarjoaa palvelut myös verkossa. 

jaa